Skąd się wzięła idea akcji?

Światowa Organizacja Zdrowia traktuje brak ruchu jako jedno z największych zagrożeń dla zdrowia obok palenia tytoniu. Dodatkowo, jak pokazują wyniki badań, w naszym kraju coraz więcej dzieci korzysta ze zwolnień z zajęć wychowania fizycznego – tylko w szkołach podstawowych według NIK zwolnienia posiada kilkanaście procent uczniów, a w szkołach średnich odsetek ten wzrasta do 30 proc. By przeciwdziałać bezruchowi i pomóc dzieciom w aktywnym życiu, a rodziców i nauczycieli wesprzeć w działaniach zwiększających codzienne porcje ruchu i aktywne spędzanie czasu, powstał program Aktywne Szkoły MultiSport.

Zdaniem Edyty Krajewskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 we Wrocławiu wyjątkowość Programu polega na jego interaktywności:

Na początku zaskoczyło mnie połączenie ćwiczeń fizycznych z opowieścią i urządzeniami multimedialnymi, ale dzieci są tym zachwycone. Duży wpływ na pozytywny odbiór przez uczniów mają instruktorzy, którzy współpracują z nauczycielami wychowania fizycznego. Widzę, że dzieci mają z nimi świetny kontakt.

Aktywność – to można polubić

Program realizowany w kilkudziesięciu dolnośląskich szkołach wprowadza zupełnie nową, multimedialną formułę standardowego testu sprawności fizycznej EuroFit. Dzięki temu zdaniem autorów uda się zachęcić do aktywności wszystkie dzieci, nawet te unikające lekcji WF. Test jest przede wszystkim znakomitą zabawą, a uczniowie mierzą się w nim między innymi z leniwymi mocami Złego Zła, władcy Galaktyki Bezruchu. Zgodnie z założeniami Programu rywalizacja odbywa się wyłącznie na poziomie szkół uczestniczących w Programie. Według Adama Radzkiego, członka Zarządu Benefit Systems, spółki będącej fundatorem programu Aktywne Szkoły MultiSport, paradoksem naszych czasów jest to, że choć mamy środki i możliwości, by dbać o zdrowie i korzystać z różnych form aktywności fizycznej, coraz więcej dzieci unika sportu.

Wierzymy, że aktywność wpływa na jakość życia na każdym jego etapie. Bezruch w dzieciństwie może oznaczać liczne problemy zdrowotne w dorosłym życiu związane m.in. z otyłością czy cukrzycą. Dlatego zdecydowaliśmy się na szkoły podstawowe, bo to czas, w którym kształtują się postawy życiowe uczniów, a my dodatkowo chcemy motywować nauczycieli i rodziców do wspierania aktywności fizycznej dzieci.

Zdrowa rywalizacja o… zdrowie

W pierwszej edycji programu Aktywne Szkoły MultiSport bierze udział 36 szkół z województwa dolnośląskiego. Oznacza to, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy ponad 13 tysięcy dzieci będzie uczestniczyć w specjalnym multimedialnym teście sprawności fizycznej EuroFit+. Ważnym elementem Programu są również Plany Treningowe, wspierające aktywność fizyczną dzieci, które wypracowali i realizować będą wspólnie rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.

Aktywne Szkoły MultiSport realizujemy w szkołach, ponieważ to w nich dzieci spędzają najwięcej czasu, dlatego tak ważne jest, by były to miejsca sprzyjające codziennej aktywności. Ponadto, szkoły to instytucje cieszące się zaufaniem rodziców, lokalnych władz i przedsiębiorców, którzy mogą wspierać zmiany w ich najbliższym otoczeniu. Plany Treningowe, które udało się nam wypracować w szkołach w pierwszej fazie Programu napawają nas optymizmem, ponieważ ich wdrożenie będzie stanowić mocne wsparcie dla aktywnego i zdrowszego trybu życia dzieci oraz ich najbliższych.

 – wyjaśnia Jakub Kalinowski, prezes fundacji V4Sport, operatora Programu na Dolnym Śląsku.

Jaki mamy cel?

Aktywne Szkoły MultiSport mają na celu aktywizację ruchową dzieci, która pozytywnie wpływa na ich rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny. U dzieci aktywnych fizycznie obserwuje się większą aktywność jądra podstawnego mózgu, obszaru odpowiedzialnego za myślenie i działanie. Dodatkowo podczas zajęć fizycznych dzieci uczą się między innymi funkcjonowania w grupie. Pierwsza edycja Programu potrwa do grudnia 2018 roku, a kluczowe informacje dostępne są na stronie: www.aktywneszkoly.pl.

Informacje uzupełniające:

Aktywne Szkoły MultiSport – to Program, którego fundatorem jest firma Benefit Systems, a za realizację odpowiada Fundacja V4Sport z Wrocławia. Celem Programu jest wpisanie ruchu w DNA szkół i ponowne wyrobienie w dzieciach nawyku ruszania się. W ramach Aktywnych Szkół MultiSport ponad 10 tysięcy dzieci ze szkół podstawowych na Dolnym Śląsku będzie miało niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w międzyszkolnym turnieju, którego głównym punktem będzie multimedialny test sprawności fizycznej oparty o standard EuroFit Test.

Test EuroFit+ – Europejski Test Sprawności Fizycznej EuroFit to narzędzie stworzone do pomiaru poziomu sprawności fizycznej Europejczyków. Ideą powstania testu było zaprojektowanie metody badania, która bez względu na miejsce i okoliczności, da miarodajny, wystandaryzowany wynik, który łatwo jest interpretować i porównywać. EuroFit+, wykorzystywany w Programie Aktywne Szkoły MultiSport, został wzbogacony o nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wykonując ćwiczenia sprawnościowe uczniowie przechodzą poszczególne misje, zdobywają punkty i przede wszystkim dobrze się bawią.

Benefit Systems SA – działa na polskim rynku od 2001 roku. Spółka jest twórcą programu sportowo-rekreacyjnego MultiSport, który wspiera aktywny i zdrowy tryb życia jego Użytkowników. Karty sportowe zapewniają dostęp do blisko 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w ponad 650 miastach na terenie całego kraju. Oferta sportowa jest rozwijana z powodzeniem przez Spółkę również w Czechach, na Słowacji i w Bułgarii. Ważnym obszarem działań Benefit Systems jest promowanie aktywnego stylu życia na każdym jego etapie, dlatego Spółka realizuje inicjatywy wspierające aktywność fizyczną dzieci, dorosłych oraz seniorów.

Fundacja V4Sport – walczy z siedzącym trybem życia w 2011 roku. Od tego czasu realizuje projekty, których celem jest zachęcenie Polaków do aktywności fizycznej, mającej bezpośredni wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, a także lepszą jakość życia całego społeczeństwa. Będąc członkiem organizacji takich jak Active Healthy Kids Global Aliance (AHKGA) czy International Sport and Culture Association (ISCA), Fundacja V4Sport realizuje również wiele projektów międzynarodowych.