• Na świecie osób otyłych jest nawet 400 mln, zaś z nadwagą niemal 2 mld. Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci częstość występowania otyłości potroiła się. Problem nadmiernej masy ciała należy także do grupy 10 najczęstszych czynników ryzyka odpowiedzialnych za liczbę zgonów na świecie.

Osoby otyłe na świecie w mln

Osoby z nadwagą na świecie w mln

 • W roku 2016 Polacy znaleźli się w niechlubnej 5 najbardziej otyłych narodów w Europie.
 • Według badań Instytutu Żywności i Żywienia odsetek dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością w Polsce w 1995 r. wynosił niecałe 9 proc., a w 2000 r. już ponad 11 proc. Obecnie wynosi niemal 16 proc.

%

Dzieci i młodzież z nadwagą i otyłością w Polsce

 • Wg Instytutu Matki i Dziecka 31,2 proc. ośmiolatków w Polsce ma nadmierną masę ciała, z otyłością zmaga się 12,7 proc. z nich, a z nadwagą 18,5 proc. Dodatkowo z deklaracji rodziców wynika, że zaledwie 54,6 proc. ośmiolatków spożywa warzywa przez większość dni w tygodniu lub codziennie, a aż 11,7 proc. – rzadziej niż raz w tygodniu. Naukowcy alarmują, że to nie tylko kwestia wyglądu najmłodszych, lecz przede wszystkim zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Otyłym dzieciom grożą np. problemy z sercem czy cukrzyca typu 2. Nawaga może także zaburzać samoocenę, powodować bulimię czy nawet depresję.
 • Wg WHO w Europie to właśnie otyłość jest najczęściej występującym problemem zdrowotnym wieku dziecięcego.
 • Wg raportu Hygeia Public Health 2015 r. (Ministerstwo Sportu i Turystyki) we wszystkich lub prawie wszystkich lekcjach WF, w r.szk. 2012/2013, uczestniczyło 73,8% uczniów. Co dziesiąty uczeń (10,6%) brał udział tylko w połowie lub mniej lekcji, w tym 3,5% nie brało udziału wcale lub prawie wcale
 • Uczniowie uczestniczący we wszystkich lub prawie wszystkich lekcjach WF 73,8%
 • Uczniowie biorący udział tylko w połowie lub mniej lekcji 10,6%
 • Uczniowie nie biorący udziału w lekcjach WF wcale lub prawie wcale 3,5%
 • Rodzice (opiekunowie), w okresie minionego roku szkolnego, wnioskowali o co najmniej jedno zwolnienie z lekcji WF dla większości (70%) uczniów; co piąty uczeń (21,7%) był zwalniany przez rodziców wielokrotnie (6 razy lub więcej). Dziewczęta otrzymywały zwolnienia na prośbę rodziców znacznie częściej niż chłopcy (odpowiednio 77,9% i 60,7%); częściej też u dziewcząt były zwolnienia wielokrotne.
 • Częstość zwolnień od rodziców była najmniejsza u uczniów klas V szkoły podstawowej (58,2%), największa (ok. 75%) w klasach najstarszych (III gimnazjum, I szkoły ponadgimnazjalnej). Podobnie, z klasą (wiekiem) zwiększał się odsetek zwolnień wielokrotnych – od 11,4% do ok. 30% uczniów.
 • Prawie połowa uczniów (42,9%) zwalniała się sama z WF-u, co najmniej 1 raz w roku szkolnym. Co dziesiąty uczeń (9,6%) prosił o takie zwolnienie wielokrotnie (6 razy lub więcej). Podobnie, jak w przypadku zwolnień na prośbę rodziców, częściej same zwalniały się dziewczęta (49,7%) niż chłopcy (35,7%), uczniowie starsi niż młodsi (22,8% w klasie V szkoły podstawowej, 60,2% w klasie III gimnazjum).
 • Zwolnienie lekarskie z lekcji WF, o różnym czasie trwania, uzyskał co trzeci uczeń (32,6%). Najczęściej były to zwolnienia krótsze niż 1 miesiąc; zwolnienia długotrwałe (4 miesiące lub więcej) miało 4,5% uczniów. Częstość zwolnień lekarskich chłopców i dziewcząt była podobna.